Talentontwikkeling Parkstad Popstad

Provincie, Parkstadgemeenten, poppodia en culturele organisaties hebben in 2018 de handen ineen geslagen ter stimulering van jonge popmuzikanten in de regio. Onder de noemer Talentontwikkeling Parkstad Popstad worden kinderen op jonge leeftijd gestimuleerd samen muziek te maken om ze vervolgens de kans te bieden door te groeien naar het euregionele zalencirquit of een hoger nationaal niveau. De in 2018 hiervoor opgerichte Stichting Talentontwikkeling Parkstad Popstad heeft hiervoor een plan opgesteld die men sindsdien met enthousiaste samenwerking van verschillende partijen uit Parkstad tot uitvoer brengt.

Logo_TOPSPS_2_

Terugblik

In het kader van het jaarlijkse 3FM Serious Request kwamen in 2015 onder de naam Parkstad Popstad Talents jonge Parkstedelijke popmuzikanten, verbonden aan verschillende regionale muziekopleidingen (zowel regulier als particulier), in actie voor het goede doel. Na afloop waren alle deelnemers ervan overtuigd dat er een goede en waardevolle samenwerking was ontstaan, waarna de samenwerking werd voortgezet. Met als hoofddoel; talentontwikkeling voor jonge muzikanten tot circa 18 jaar. Hiervoor brachten de samenwerkende partijen actief leerlingen bij elkaar om te leren samenspelen en werd men actief binnen het pop-/cultuurcircuit van Parkstad om podiumplekken te realiseren voor leerlingen zodat podiumervaring kon worden opgedaan.

Sinds 2016 hebben drie kernpartijen, te weten Stichting Popmuziek Parkstad (Kerkrade), Oefenbunker (Landgraaf) en Poppodium Nieuwe Nor (Heerlen) een gezamenlijk 3-stappen talentontwikkelingsplan opgesteld waarmee ze jonge popmuzikanten in Parkstad meer kansen willen bieden. Om talenten te ontwikkelen, een euregionaal popcircuit op te bouwen en uiteindelijk regionaal toptalent naar een hoger nationaal niveau te tillen. Dit plan is door voornoemde kernpartijen ondergebracht bij Stichting Talentontwikkeling Parkstad Popstad en wordt sinds maart 2018 gesubsidieerd door de Provincie Limburg en zes Parkstadgemeenten (Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Voerendaal en Brunssum). Vanuit een intensieve samenwerking van de drie kernpartijen met de reguliere muziekonderwijsinstellingen stichting Muziekschool Kerkrade (SMK) en SCHUNCK, is aan het 3-stappenplan nog een extra stap 0 toegevoegd om een consistente keten in het ontwikkelingsplan op te bouwen.

matches-png-image-matches-png-3822_1171

De verschillende stappen in een notendop:

Stap 0 zorgt voor brede muzikale kennismaking en introductie bij kinderen op de basisschool en genereert activiteiten voor het buitenschoolse aanbod om de interesse in (pop)muziek te wekken en basisvaardigheden te stimuleren. Deze kunnen vervolgens verder worden ontwikkeld binnen het reguliere of particuliere muziekonderwijs. Van daaruit kunnen de jonge muzikanten doorstromen naar stap 1. Aan stap 0 wordt invulling gegeven door basisscholen en muziekscholen SMK en SCHUNCK.

Stap 1 zorgt onder de titel ‘Next Generation’ ervoor dat de jonge popmuzikanten elkaar kunnen ontmoeten, in een band leren samenspelen en podiumervaring kunnen opdoen. De partners van stap 1 verzorgen repetities waar leerlingen bij elkaar worden gebracht om samen een repertoire op te bouwen. Ze worden gecoacht om onder begeleiding het podium op te klimmen.

Stap 2 richt zich op het faciliteren van een (eu)regionaal podiumcircuit voor de bands die (onder anderen) uit de vorige stap zijn ontstaan. Diverse podia in de grensregio van Nederland, België en Duitsland bieden mogelijkheden voor het aanstormend talent om zich te presenteren.

Stap 3 richt zich op de (door)ontwikkeling van toptalenten uit de regio die mogelijk zijn voortgekomen uit voorgaande stappen en probeert deze naar een (semi-)professioneel niveau te tillen met serieuze kansen binnen het Nederlandse popcircuit.

Naast de drie kernpartijen – Stichting Popmuziek Parkstad, Oefenbunker en Poppodium Nieuwe Nor – zijn bij het talentontwikkelingsplan verder actief betrokken: Stichting Muziekschool Kerkrade (SMK), SCHUNCK en de particuliere organisaties en docenten van Popschool Parkstad, Ben Berendsen, Studio Het Podium, Stichting Fijne Tonen en Stichting The Key Sessions.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@parkstadpopstadtalent.nl.

Limburgse popprijs

Parkstad Popstad won in 2019 de eerste Limburgse popprijs. De samenwerking van poppodia, initiatieven, regulier en particulier muziekonderwijs wordt door de jury als bijzonder voorbeeld voor andere regio’s genoemd omdat het zorgt voor een vruchtbaar popklimaat en veel succesvolle initiatieven, waaronder dit Talentontwikkelingsplan. Deelnemers zijn dan ook trots op deze waardering.

Parkstad Limburg Limburg Economy Award

Zaterdag 15 oktober vond de Parkstad Limburg Limburg Economy Award uitreiking plaats bij poppodium Nieuwe Nor. Tijdens dit galadvent heeft de Ronde Tafel 96 Heerlen i.s.m. de organisatie van de Parkstad Limburg Limburg Economy Award de stichting Talentontwikkeling Parkstad Popstad verrast met een cheque van maar liefst €5.000.

De ondernemers van de Ronde Tafel 96 Heerlen hadden geld ingezameld en de stichting uitgekozen als het goede doel van deze avond. Men vond het belangrijk dat jong creatief talent wordt gestimuleerd en een kans krijgt zich verder te ontwikkelen. De sterke samenwerking tussen de verschillende muziek opleidingen, zowel regulier als particulier sprak hun zeer aan i.c.m. het het doorlopende stappenplan. De cheque werd in ontvangst genomen door de secretaris van de stichting Talentontwikkeling Parkstad Popstad Andreas Philipp uit handen van Yoram Reintjens, voorzitter van de Ronde tafel 96 Heerlen. De stichting is bijzonder blij met en dankbaar voor deze bijdrage, waarmee veel jonge muzikanten weer een tijdje samen gebracht kunnen worden en gecoacht kunnen worden om hun muzikale ambities verder te ontwikkelen. Fijn dat ook de ondernemers in Parkstad de waarde van het bevorderen van talent en talentontwikkeling in de breedste zin van het woord een warm hart toe dragen. (Foto: Peter Trompetter)

Filmpje!

Euregionale tournee’s

“Het is moeilijk om één hoogtepunt te kiezen uit 2019 wanneer je er zo veel hebt mogen beleven in een half jaar tijd. Ik kies voor de Euregio Tour omdat het zo’n leuke ervaring was, om drie dagen achter elkaar in drie verschillende landen op te treden, samen met nog twee andere toffe bands, Uncrook en Defenestrate. Het was een muzikale driedaagse waarbij ook heel wat familie en vrienden kwamen zingen, dansen en supporteren. Niet te vergeten zijn de vele inside jokes en het feit dat we als band graag meeklappen, maar dan liefst in tegentel. Zo’n driedaagse doet wat met je als band! Kortom, een onvergetelijke, hilarische en onverbiddelijk muzikaal strakke tour!”

Loxey Lane 

Euregiotour 2019

Nu of nooit

Elle Hollis (Artist in Residence 2018/2019 / Stap 3) wint op 8 december 2019 de bandcontest NU OF NOOIT en zal Pinkpop 2022 openen. Een mooi eindresultaat voor een geslaagde begeleiding van de eerste Artist in residence.

Elle Hollis

Popsport

Defenestrate, een band uit muzikanten ontstaan uit Stap 1 van het talentontwikkelingsprogramma, heeft in 2019 de Limburgse editie van Popsport gewonnen.

Defenestrate

Kunstbende

Eva Kroezen, eveneens deelnemer van het eerste uur van stap 1 van het talentontwikkelingsprogramma werd in 2019 finalist bij Kunstbende.

Eva Kroezen

Jong talent tijdens Bunkerpop Landgraaf

Het Talentontwikkelingsplan Parkstad Popstad wordt mogelijk gemaakt dankzij